Polityka prywatności

Polityka Prywatności

BSDterminal Maciej Kowalczyk jako założyciel Serwisu bsdtermina.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Dba o bezpieczeństwo udostępnianych Serwisowi danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ponadto sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

BSDterminal stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis.

Podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji dane są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez Serwis związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

BSDterminal zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych jak również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

BSDterminal zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu.

BSDterminal wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że BSDterminal nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich Użytkownik uznaje, że korzysta z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że BSDterminal nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Serwisie odsyłacz.

BSDterminal korzysta z technologii plików „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu KP. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Serwis KP nie odpowiada za zawartość plików „cookies” wysyłanych przez inne strony internetowe, do których umieszczone są odsyłacze na stronach Serwisu przez Użytkowników.

Użytkownicy Serwisu mają bezpośrednią możliwość kontaktu z Serwisem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu w zakładce Kontakt.

Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na łamach Serwisu. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.