Monitoring zasobów IT

W dzisiejszych czasach coraz więcej  firm opiera swoje działania na usługach takich jak strony WWW, poczta elektroniczna, udostępniane zasoby sieciowe itp. Wszystkie te usługi z dnia na dzień stają się dla wielu firm podstawowymi  narzędziami pracy których utrata może w dużym stopniu przyczyniać się do braku możliwości realizacji zobowiązań wobec klientów. Kluczowym więc staje się dostępność usług z których korzysta firma podczas swojego normalnego trybu pracy.

Wykorzystywane w dzisiejszych czasach technologie pracy grupowej, wymiany informacji lub danych pomiędzy systemami w większości opierają się na różnego rodzaju usługach udostępnianych w postaci web serwisu http lub innego protokołu, monitorowanie tego typu usług oraz odpowiednio wczesne reagowanie na ich brak lub obniżoną wydajność.