O nas

O BSDterminal

Siła otwartości

Każdy głupiec może napisać kod zrozumiały dla komputera. Dobrzy programiści potrafią stworzyć kod zrozumiały dla ludzi.

-Martin Fowler

Maciej Kowalczyk

Certyfikowany Konsultant ds. IT i Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym głównie w sektorze telekomunikacyjnym, kompetencje w zarządzaniu i realizacji projektów, zarządzaniu wersjami, koordynacji i nadzorze.
Silne podstawy w administracji systemami opartymi na Linuksie.
Uczestniczył w projekcie utrzymania systemów produkcyjnych EAI - wdrożenie na dużą skalę.
Odpowiedzialny za Zarządzanie Wdrożeniami od etapu początkowego po testy i wdrożenie, a także administrację środowiskami testowymi.
Najnowsze prace związane z zarządzaniem wersjami i dostarczaniem dla wdrożeń o dużej skali.
Planowanie i zarządzanie mapą wersji, sporządzanie planów wdrożeń oraz koordynacja wdrożeń produkcyjnych.
Doświadczony w obszarach Zarządzania Zmianą, Problemami/Incydentami i Zarządzaniem Ryzykiem, negocjacjami umów oraz zarządzaniem dostawcami.
Silna praktyczna wiedza na temat systemów Linuksowych i integracji aplikacji przedsiębiorstwa (EAI).
Wieloletnie doświadczenie w pracy w opartej o praktyki Agile i Lean.
Znajomość standardów i praktyk ITIL oraz metodyki zarządzania projektami Prince2.